Ochrana osobních údajů

Správce domény druhé úrovně "web.cz" AliaWeb, spol. s r.o., IČO 26117363, se sídlem Praha 1, Na Poříčí 19, prohlašuje, že chrání osobní údaje účastníků pre-registrace a s nimi spolupracujících osob, které v souvislosti s pre-registrací získá, a zaručuje jejich plnou ochranu v rámci platných právních předpisů. Není-li dále uvedeno jinak, mohou být tyto údaje použity pouze ke komunikaci s danou osobou či k interním statistickým účelům, apod.

Pro zvýšení ochrany soukromí fyzických osob správce nevyžaduje uvedení jejich rodného čísla (postačí datum narození) a účastníka - fyzickou osobu, který podal žádost o registraci doménového jména, bude na veřejnosti přístupných místech označovat pouze jeho příjmením a pouze na základě přání účastníka zveřejní jím udanou veřejnou adresu nebo veřejný e-mail. Žádné další poskytnuté osobní údaje nemohou být bez výslovného souhlasu příslušné osoby zveřejňovány, prodávány ani vyzrazeny třetím osobám, s výjimkou případů stanovených zákonem.

Obdobným způsobem se bude správce chovat i po zahájení standardní registrace doménových jmen (např. při přístupu veřejnosti do doménového registru).